Psychosociale begeleiding

Heb jij te maken met spanning en stress ? Slaap je slecht? Heb je het gevoel dat je vastloopt in werk of relaties? Iedereen heeft wel eens problemen of klachten. Meestal verdwijnen die na verloop van tijd weer vanzelf. Of je praat erover met familie of vrienden. Maar soms kan je te maken krijgen met klachten, waarmee je liever bij een professionele hulpverlener wilt aankloppen.




 • Als je te maken hebt met eetstoornissen, een ongeneeslijke ziekte, problemen op het werk, relatieproblemen, angsten, schuldgevoelens, stress, of andere psychische klachten.

 • Als je worstelt met specifieke levensvragen zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit

 • Als je moet omgaan met een chronische ziekte.

 • Als je een traumatische ervaring heeft gehad: een ernstig ongeval, geweld, seksueel geweld.

 • Als je gaat scheiden hoe moet je verder?

 • Als je problemen hebt met opvoeden?

 • Depressieve stemmingen, somberheid en lusteloosheid.

 • Problemen met een specifieke periode in je leven of met het starten en/of afsluiten van een levensfase.

 • Ook de WANDELING kan helpend zijn.




Wil je je weer meer ontspannen gaan voelen en ook weer genieten van het leven? Ik help mensen door middel van gesprekken zodat je het weer lichter kunt zien en tot rust kunt komen. En zelf weer verder kunt!


Relatie problemen?


Door een samenloop van omstandigheden kan je relatie vastlopen.
De oplossings vaardigheden en kwaliteiten van een ieder worden niet meer ingezet om je aan en naar elkaar te ontwikkelen.
Soms zijn relatieproblemen terug te voeren op een gebrek aan communicatieve vaardigheden.
Het kan zinvol zijn om daar met een buitenstaander naar te kijken.
In de loop van een aantal gesprekken wordt duidelijk wat de partners met elkaar verbindt of misschien niet meer.
Ik heb o.a. een directieve werkwijze.
Ik richt me er vooral op dat jullie beter met elkaar leren praten en geef informatie op welke manier jullie de spanningen in je relatie zo laag mogelijk kunnen houden.
Ik richt me vooral op het ontwikkelingsproces in de relatie en ga met jullie na wat helpend is om elkaar weer te stimuleren en positief te bejegenen.

Scheiden, en hoe nu verder?


Kinderen en ouders hebben een wettelijk recht op omgang met elkaar.
Bij de meeste scheidingen levert dit geen grote problemen op.
Een van de ouders, meestal de moeder, maar steeds meer ook de vader, neemt de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich en met de andere ouder wordt een omgangsregeling afgesproken.
Dit wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.
In een kwart van de gevallen blijkt het moeilijk om een omgangsregeling af te spreken en/of uit te voeren.
Ook kan het voorkomen dat er in de loop der tijd problemen ontstaan met het uitvoeren van een omgangsregeling.
Bijvoorbeeld bij verhuizing of bij de komst van nieuwe partners.
Dat er problemen ontstaan is niet verwonderlijk.
Niet voor niets zijn partners uit elkaar gegaan.
Vaak leven er onderhuids nog allerlei conflictgevoelens die zorgen voor onbegrip en uitnodigen tot confrontatie, dreigementen en vijandig gedrag.
Terwijl er wordt verwacht dat je op ouder-niveau gaat samenwerken in het belang van het kind(eren).
Dat is een moeilijke opgave.
Ik kan helpen om dit te realiseren en tot goede afspraken te komen voor jouw en voor je kinderen.
Ik kan je praktische tips en informatie geven die jullie kunnen helpen bij het uitvoeren van een omgangsregeling.
Mijn grote ervaring op pedagogisch gebied staat er garant voor dat het belang van de kinderen voorop staat in mijn advies.

De wandeling

Het kan heel effectief zijn om je ervaringen te vertellen tijdens een wandeling.&Door de beweging, het naast elkaar lopen en de natuur ontstaat als vanzelf een sfeer waarin over kwetsbare zaken gesproken kan worden.
Eventueel kan daarbij de plaats van wandelen een rol spelen, bijvoorbeeld een wandeling langs plekken in uw jeugd.

Verzuimbegeleiding:


Langdurig zieken moeten zo snel mogelijk weer aan het werk.
Ook dreigende ziekte moet snel herkend worden.
Dat gaat niet vanzelf.
Werkgever en werknemer moeten samenwerken om dat doel te halen.
Wilt je voorkomen dat jij ziek wordt of dat je werknemer ziek wordt? Of wilt jij als werknemer voorkomen dat je ziek of zieker wordt? Voor alle psychosociale problematiek kunt je bij mij terecht.
Wat ik aanpak, pak ik met beide handen aan.
Betrokken en slagvaardig.
Direct en zonder dralen of omwegen.
Het actief en meteen oppakken van (dreigend) verzuim is een kwestie van doen én uitvoeren.
Zonder wachttijd! Vaak is op tijd ingrijpen de manier om niet ziek of zieker te worden.&Het kan langdurig verzuim van werk voorkomen.
Niet alleen werknemers maar ook werkgevers, of andere doorverwijzers, zoals HR-managers en loopbaanbegeleiders, die een coach/ hulpverleningstraject willen inzetten, kunnen bij mij terecht.
Samen met de werknemers ga ik op weg om met die persoon passend aan de slag te gaan met de problematiek die ze meebrengen.
Dus geen standaard hulpverlening/coaching model!

Opvoedproblemen!


Het moderne gezin anno 2017.
Oplossingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.......
Het gezin is op veel gebieden anders dan vroeger, er zijn nu veel meer verschillende vormen.
Denk aan eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen, en natuurlijk het traditionele gezin.
Verlies ervaringen zoals bv bij een scheiding zijn veel vaker aan de orde van de dag.
De moderne tijd met heel veel invloeden van buitenaf, zoals computers, internet,tv enz., hebben hun invloed op opvoeden.
De taken van mannen en vrouwen zijn veranderd, het verschil wordt steeds kleiner wat ook voor onduidelijkheid kan zorgen.
Want wie is er verantwoordelijk voor de opvoeding, het huishouden enz.
als beide ouders werken? Ook is de afstand tussen ouders en kinderen kleiner geworden, er wordt gepraat en overlegd.
Kinderen tellen mee tegenwoordig er wordt naar hen geluisterd.
Kinderen mogen niet alleen veel, ze moeten ook veel! Aan dit overleggen zit ook een keerzijde het maakt de grens tussen ruimte geven en goed vinden er niet altijd duidelijker op.

Er zijn een aantal algemene en actuele trends te omschrijven ook als het gaat om opvoeden.
Maar............
Elk gezin is uniek.
Daarom kies ik niet voor standaard oplossingen maar kijk ik goed wat er bij jouw specifieke situatie past en nodig is.
Luister goed naar je eigen zorgen en vragen, jij kent je gezin het beste.
Kijk goed naar je eigen manier van doen, want samen oplossingen zoeken en kijken naar een manier van verandering die bij jouw situatie past heeft een grote kans van slagen.
Jij geeft op een eigen wijze vorm aan het ouderschap.
Je kunt voor vragen en dilemma's komen te staan die per gezin en per ontwikkelingsfase verschillend zijn.
De ondersteuning en begeleiding en hulpverlening moeten nauw aansluiten bij jullie als ouders / opvoeders.
Er moet meer en beter naar je geluisterd worden op welke wijze, vanuit welke opvattingen en met welke vaardigheden wilt je jouw ouderschap vormgeven? Als ouder leid je niet alleen je eigen leven, maar houd je je ook intensief bezig met het leven van je kind.
Je wilt het allerbeste voor je kind, maar je weet niet altijd hoe dat moet aanpakken.
Je maakt keuzen waarvan je de gevolgen op lange termijn niet altijd kan overzien.
Sommige fases in het leven van je kind zijn moeilijk en lastig.
Het kost dan meer moeite om op een positieve manier met het gedrag van je kind om te gaan.
Soms is het fijn om met iemand samen te kijken hoe je voor je kind stap voor stap kan bereiken wat je het allerbeste vindt .
Zo groei je als ouder in je ouderschap, je ontwikkelt jou manier van ouder zijn.
Hier kan ik hulp en begeleiding bieden, om samen met jullie/jouw weer een positieve draai aan opvoeden te geven.
Vanuit deze kijk op het gezin werk ik als opvoedcoach en bied u begeleiding,ondersteuning en vooral praktische hulp.
Mijn werk kan bestaan uit het beantwoorden van enkelvoudige opvoedvragen.
BV “zit ik op de goede weg? ”is een vraag die in een ontspannen gesprek beantwoord kan worden.
Het aantal gesprekken consulten dat nodig is hangt af van de aard van het probleem of van de vraag.
Als de problemen voortkomen uit een stoornis bij uw kind kan ik je begeleiding,ondersteuning en hulp bieden.
Handvaten bieden voor de periode dat jullie op een wachtlijst staat, om te onderzoeken wat er met je kind is.
En als de diagnose er is, kan ik hulp bieden bij verduidelijking van de stoornis, en kijken hoe je opvoeden bij kunt sturen.
Vervolgens zoeken we naar een manier om inzicht te krijgen in jouw handelen en wensen en naar de behoeftes en mogelijkheden van je kind.
Voor een optimale ontwikkeling en een goed contact tussen ouder en kind is het vooral belangrijk om verwachtingen van zowel ouder en kind op elkaar af te stemmen.
Een andere opvoedkundige aanpak kan patronen doorbreken en een oplossing bieden die rekening houdt met ieders mogelijkheden en behoeftes.

Indien gewenst en / of nodig voer ik ook gesprekken met jouw kind!





Je kunt advies, tips en begeleiding krijgen bij vragen en/of moeilijkheden in
het omgaan met kinderen. Denk aan




 • autistisch kind.

 • ADHD kind.

 • depressief kind.

 • angstig kind.

 • kind met weinig zelfvertrouwen.

 • kind met gedragsproblemen.

 • bij scheiding bij ziekte van een van de gezinsleden.( langdurig en/of ingrijpend )

 • verlies van een gezins-/familielid.

 • kind met “Buikpijn” Puberteit en problemen, waar maakt u zich zorgen over? Wat is normaal gedrag?

 • stil , brutaal, wild, druk of teruggetrokken kind, enz.





Door goede afsprakenplanning zijn er geen wachtlijsten!