Adoptie

Afstand en adoptie hebben een leven lang invloed op biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders. Psychosociale ondersteuning is daarom net zo belangrijk als voorlichting en voorbereiding.


 • Ik vind dat adoptieouders en hun adoptiekinderen en (jong) volwassenen een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning en begeleiding.
 • Ik bied hulp aan een ieder die daar behoefte aan heeft met respect voor de driehoek afstandsouders, geadopteerden en adoptieouders.
 • Ik heb kennis en ervaring op het gebied van adoptie gerelateerde thema’s zoals gehechtheid en rouw, basisvertrouwen, identiteit, loyaliteit en roots.
 • Adoptie

  Waarom zou u zich juist bij mij aanmelden?

  Mijn werkstijl kenmerkt zich naast klantvriendelijk en een directe aanpak ook door een op maat gesneden (zo kort mogelijk) traject met behulp van verschillende methodieken.&Zoals de gedragstherapie, systeemgericht, transactionele analyse en biografisch werk.
  Ik vind het belangrijk dat men zich bij mij op zijn gemak voelt.

  Als maatschappelijk werker, coach, counselor heb ik, net als een huisarts,geheimhoudingsplicht!

  Ik streef er naar de behandeling zo kort mogelijk te houden.
  Dat kan variëren van 1 consult tot een aantal consulten, indien nodig tot langere ondersteuning en is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen en van de manier waarop u met de problemen kan (leren) omgaan.

  Ik kan je ondersteunen en begeleiden tijdens en na het fertiliteitstraject.

  Door goede afsprakenplanning zijn er geen wachtlijsten!  Voor vragen, opmerkingen, kunt u een afspraak maken.